Vnitřní předpis na úhradu za zveřejňování informací

Vnitřní předpis je stanoven k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Ceník za poskytování informací (včetně DPH):

Písemné poskytnutí informace – 1 strana                                                                                      5,- Kč

Odeslání                                                                                                                                               dle ceníku pošty

Pořízení kopií – 1 strana                                                                                                                     3,- Kč

Poskytnutí informace technickým nosičem dat (CD, DVD)                                                          55,- kč

Skenování formátu A4 – 1 strana                                                                                                     30,- Kč

Vyhledání informací – za každou započatou hodinu (archiv)                                                      200,- Kč

Pořízení výpisu ze zdravotnické dokumentace lékařem – za každou započatou hodinu       200,- Kč

 

Úhrada musí být zaplacena před vydáním informací na účet Komerční banky, a. s., Karlovy Vary, číslo účtu 78-2172420297/0100, kde variabilním symbolem je rodné číslo nebo IČO plátce, nebo v hotovosti. V případě, že nelze předem stanovit celou částku, je nutno zaplatit zálohu v předpokládané výši.