Ochrana osobních údajů

Dětské centrum Karlovy Vary, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb. (zákon o zpracování osobních údajů, dále jen „ZZOÚ“) v platném znění a také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“).

Správce osobních údajů:

Dětské centrum Karlovy Vary, příspěvková organizace
sídlo: Karlovy Vary, Zítkova 1267/4, PSČ 360 01, IČO: 71175130
zastoupený Ing. Erikou Pavlovou, ředitelkou

(dále také „Správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Mgr. Petra Pavelková
telefon: 777 072 276
e-mail: pavelkova@az-comp.cz

(dále jen „Pověřenec“)

 

Poučení o zpracování osobních údajů pro klienty