Naše poslání

Jsme zařízením, které poskytuje odbornou péči dětem a také pomoc a podporu jejich rodinám.

Hlavním cílem je včasné vyřešení situace umístěných dětí a jejich návrat do rodiny. Pokud to okolnosti dovolují a vlastní rodina projevuje opravdový zájem, tak nejlépe zpět k rodičům. Pokud však biologická rodina neprojevuje zájem, snažíme se co nejrychleji najít rodinu náhradní.