Fyzioterapie

Dětská fyzioterapie poskytovaná v Dětském centru Karlovy Vary, příspěvkové organizaci
(pro novorozence, kojence a batolata)

Zaměření:

  • Poradenství v psychomotorickém vývoji
  • Fyzioterapie dětí od nejútlejšího věku, včetně dětí předčasně narozených
  • Edukace rodičů v terapii

 

 

Poradenství a konzultace psychomotorického vývoje

Posouzení psychomotorického vývoje, kontrola kvantity a kvality pohybových vzorů, instruktáž v základním handlingu, tj. správné manipulaci s dítětem a správném polohování. Včasným odhalením případných poruch hybnosti lze předejít zbytečným komplikacím v dalším vývoji motoriky.

Konzultace jsou vhodné ve 3., 6., 9. a 12. měsíci věku dítěte.

 

Odborné rehabilitační techniky

Vojtova reflexní lokomoce – stimulační technika, která využívá reflexních bodů na těle k aktivaci pohybových vzorů nezávisle na vůli dítěte.

Orofaciální stimulace – slouží ke stimulaci sacího a polykacího reflexu, při poruchách příjmu potravy, při paréze n. facialis.

Míčková facilitace – příjemná nenáročná metoda, která reflexně ovlivňuje hladké svaly průdušek a jejich spazmus. Umožňuje expektoraci a uvolnění bránice i fyziologickou dechovou vlnu. Tím dochází k prohloubení dechu a snížení dechové frekvence.

Cvičení na míči

 

Kojenecké masáže

Navozují celkové zklidnění, podporují rozvoj motoriky, zlepšení spánku.

Tejpování

Využití kineziologických tejpů k podpoře peristaltiky, k ošetření pupeční kýly, ovlivnění vad dětské nohy, např. pes equinovarus nebo jiných problémů pohybového aparátu.

Magnetoterapie

 

Ceník fyzioterapie

Kontakt a objednávky